O projektu

Letní divadelní projekt Divadlo na Staré plovárně 2017

Divadlo na Staré plovárně 2017

Video z předchozího Projektu – Divadlo na Staré plovárně 2016

 

Realizace23.7.- 6.8.2017 

dronní let

 

 Site specific project

Site specific projekt je typ  projektu, ve kterém umělec využívá dispozic a kvalit – „genia loci“ konkrétního místa. Inspirován tímto místem tvoří dílo – divadelní tvar, které osloví diváka a umožní mu kvality místa zasdílet.

 

Cílem je: spolu s účastníky  projektu z řad výtvarníků, divadelníků, hudebníků, filmařů, ale třeba i s úplními laiky v těchto uměleckých oborech, vytvořit výtvarně, hudebně, pohybově, tanečně…..   divácky zajímavé představení, které budeme rovněž v prostoru Staré plovárny nejméně třikrát prezentovat.

Výrazové prostředky:  využíváme masek, obřích loutek, kinetických objektů, stínoherní divadlo, cirkusové techniky, akrobacie… .

Realizace – Fáze projektu.

Přípravná fáze (1.4.- 23.7.2017)

 • sestavení vedoucího týmu projektu (produkce, režie, dramaturgie…)
 • oslovení partnerů a sponzorů projektu
 • oslovení účastníků projektu
 • dramaturgicko- režijní koncepce projektu
 • vytvoření zázemí pro účastníky projektu  a  zázemí pro dílny a tvorbu

Realizační fáze 23.7. – 6.8.2017

 • projekt bude probíhat 14 dní
 • 23.7.  příjezd a ubytování účastníků projektu.
 • 23.7- 4.8. – tvorba divadelního představení .
 • 4., 5. a 6.8 2017 – prezentace vzniklého divadelního představení.

 Závěrečná fáze (7.8.- 9.8.)

 • Zhodnocení
 • Demontáž
 • Úklid
 • Odjezd účastníků

Cíle projektu: 

 • Vytvořit  prostor pro setkání divadelníků z řad profesionálů, amatérů, členů nezávislých divadel a prostor pro výměnu jejich zkušeností.
 • Propojovat  aktivity divadelních spolků ,nezávislých divadel, amatérských spolků…, které působí  nejen v Kraji Vysočina.
 • Poskytnout možnost zájemcům o divadlo z řad široké veřejnosti  vyzkoušet si proces vzniku a prezentace originálního divadelního tvaru a účastí v dílnách-workshopech získat nové zkušenosti a dovednosti.
 • Rozšířit spektrum divadelního dění v Kraji Vysočina o hodnotný,originální a  netradiční  divadelní počin.

Výstupy projektu:

 • Ojedinělá divadelní akce a nová kulturní tradice.
 • Společné setkání a výměna zkušeností profesionálních divadelníků, amatérů a zájemců o divadlo.

 

Projekt Divadlo na Staré plovárně organizuje Divadlo T.E.J.P.z.s. ve spolupráci s Tančírnou Třešť z.s. a divadlem DIOD

Vedoucí projektu:

Mgr. Jakub Škrdla

(absolvent Divadelní faktulty JAMU a nultého ročníku Katedry nonverbálního divadla při HAMU Praha. V r. 2001 založil divadlo T.E.J.P.)

Dramaturgie projektu:

Petr Píša

(divadelník, herec, kapelník, dirigent, zpěvák, zakladatel orchestru TUTTI, kapelník orchestru Zatrestband, producent projektu Tančírna Třešť, pořadatel festivalu Cihelna Třešť, spolupráce ND Praha – Miloš Forman, Divadlo Bratří Formanů…)

Projekt vzniká formou workshopů – dílen. V jejich průběhu vzniká námět/scénář/usazuje se režie/scénografie/hudební sekce/light&sound design/produkce…… Dílny většinou vedou „leadeři“, kteří účastníky projektu seznamují s postupy toho, co právě vzniká. Zároveň dochází i (z praxe) k situacím, kdy účastníci samotni mnohdy inspirují natolik, že leader není třeba.

Sekci „SCÉNOGRAFIE“ řídí a vedení výtvarné dílny pro tento projekt přislíbila:

Kristýna Patková (v jednání)

(absolventka SUPŠ Uherské Hradiště, DAMU Praha)

 

Účast  „leaderů“ dalších tvůrčích oborů a dílen bude upřesňována v průběhu přípravné fáze.

 

Projekt vzniká za podpory Statutárního města Jihlavy

město_jihlava_maly

Comments are closed